About us

Wij zijn er om ouders te helpen gelukkige en gezonde kinderen op te voeden

We hebben allemaal steun nodig tijdens de belangrijkste periode van onze kinderen: de eerste jaren.

Als de ontwikkeling van je kind extra ondersteuning nodig heeft is dat ingrijpend voor het kind en de ouders. Er zijn praktische zaken te regelen maar ook op emotioneel gebied
gebeurt er veel. Het is dan fijn om een team van behandelaren om je heen te hebben die hier begrip voor hebben en de ouders ontzorgen.

Die denken in mogelijkheden en kansen om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Behandelaren die onderling samenwerken met 1 visie en korte overleg lijnen met ouders en elkaar hebben. Werkend vanuit de IMH visie, ouder en kind hebben een relatie opgebouwd en deze relatie is het vertrouwde uitgangspunt. Wij sluiten hier zoveel mogelijk op aan, hebben een luisterend oor en denken mee bij uitdagingen die de ouder-kind situatie betreffen.

Met onze accurate kennis en vaardigheden kunnen we een zo hoog mogelijke kwaliteit vanzorg bieden.

Voor welke kinderen is LEF-kids geschikt?

Kinderen tussen de 0 en 5 jaar met een achterstand in de ontwikkeling op meerdere vlakken.

Voor kinderen met vertraagde motorische ontwikkeling.
Voor communicatie die moeilijk op gang komt.
Voor kinderen met eet- en drinkproblemen.
Voor zintuiglijke prikkel-verwerking problemen
Voor kinderen met multi-problematiek.
Voor kinderen met neurologische problemen.
Voor prematuur of dysmatuur geboren kinderen.
Kinderen met problemen op het kinder-dagverblijf.
Voor een kind wat hulpmiddelen nodig heeft.
Kinderen die meerdere verschillende problemen.
Kinderen met vertraagde spraaktaal ontwikkeling.
Kinderen met zorg zoals sondevoeding of met beademing.
Voor ontevreden baby's of huilbaby's.
Voor kinderen die ondersteun hulpmiddelen nodig hebben.
Ouders met zorgen over de ontwikkeling van hun kind.

Welke diensten biedt LEF-kids?

Elke behandelaar levert binnen zijn eigen expertise zorg en behandeling.

Dit bestaat uit zelf het kind behandelen maar ook advies en oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan.

Multi-disciplinaire samenwerkingen

Met wie werkt LEF-kids samen?